Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata

Inngangsdata til modeller 

Modeller for beregning av luftkvalitet trenger som regel inngangsdata for:

Utslipp - Fysisk utforming og massefluks
Spredning - Vindhastighet, vindretning, turbulens
Bakgrunnskonsentrasjon - Den konsentrasjonen som finnes i tillegg til de modellerte utslippene


Ulike modeller vil ha ulike behov for  inngangsdata for meteorologi, utslipp, og bakgrunnskonsentrasjon.

Som regel vil krav til kvalitet og detaljnivå på inngangsdata øke med kompleksiteten av modellverktøyet.  Unøyaktige eller feil resultater som skyldes ukorrekte eller mangler i inngangsdata vil være lettere å oppdage for enkle modeller enn for mer komplekse modeller.

Modell

Utslippsdata 

Meteorologidata 

Bakgrunnskonsentrasjoner

AERMOD

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Målinger

Tidsserie/målinger

AirQUIS

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Målinger, Modell   

Tidsserie/målinger, Modell

CadnaA

Linje/Trafikk

Målinger

Ikke nødvendig

CALPUFF

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Modell 

Ikke nødvendig

CONCX

Punkt/Industri

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

GRAL Linje/Trafikk

Modell 

Ikke nødvendig

SCREEN3

Punkt/Industri, Areal

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

SIMAIR   

Areal/Grid

Modell

Nestet Modell

TAPM

Areal/Grid,Punkt/Industri

Modell

Tidsserie/målinger 

TUNALL Linje/Trafikk Modell  Ikke nødvendig

VLUFT

Linje/Trafikk

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

WinMISKAM Linje/Trafikk Modell Ikke nødvendig

"Ikke nødvendig" betyr at data er forhåndsdefinert i modellen.