Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Bakgrunnskonsentrasjoner > Bakgrunnsapplikasjon

NILU har (gjennom BAKGRUNNsprosjektet) utviklet en applikasjon som gir et anslag over gjennomsnittlig konsentrasjon. Kartene viser gjennomsnittlige konsentrasjon for 2009 til 2011, mens tidsseriene er basert på middelverdier fra de siste fem til ti årene. Resultatene fra applikasjonen er tenkt å gi en indikasjon på bakgrunnsverdier, og resultatene bør brukes med omtanke siden de har en usikkerhet.

Component

Latitude
Longitude

For data in the selected range: