Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Bakgrunnskonsentrasjoner > NO2 Frekvensfordeling

 

NO2 timemidler frekvensfordeling

Figuren viser observert timemiddelverdier fra fire norske byer.  Timemidlerkonsentrasjonene er sortert fra høyeste til laveste verdier.  De høyeste verdiene forekommer i perioder med svak vind og dårlige spredningsforhold.  Dersom bakgrunnsverdiene brukes for beregning av skorsteinshøyde, vil de høyeste observasjonsverdiene ikke være sammenfallende i tid med de høyeste konsentrasjonene fra skorsteinen.  Valgt bakgrunnskonsentrasjon bør reflektere: 

”Bidrag fra andre når anlegget gir maks”
”Bidrag fra anlegg når andre gir maks”

 NO2 Sorted hourly - 2009