Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Bakgrunnskonsentrasjoner > O3 Frekvensfordeling 2009

 

O3 døgn midler frekvensfordeling - 2009  

Byer-Norge Nord-Norge Syd-Norge

Nedlast data

Nedlast data

Nedlast data

  Nedlast hele O3 døgn midler dataset

 


O3 time midler frekvensfordeling - 2009  


Byer-Norge Nord-Norge Syd-Norge

Nedlast data

Nedlast data

Nedlast data