Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Meteorologi

 

Meteorologi

Spredning av luftforurensning er avhengig av de meteorologiske forholdene, spesielt vindhastighet og vindretning. I tillegg vil atmosfærens vertikale blandingsevne ha stor betydning for hvilke konsentrasjoner som oppstår som følge av et gitt utslipp.  Ulike modeller vil ha ulike behov for meteorologiske data.

Lokale målinger:  Måling av vindretning, vindhastighet og blandingsevne og eventuelt andre parametere i området der modellen skal anvendes.  Ulike modeller vil benytte de lokale målingene på ulike måte.

Modellresultater:  Noen spredningsmodeller bruker resultater fra dynamiske eller statistiske meteorologiske modeller.  Hvilke data som er nødvendige, vil være nærmere beskrevet i spredningsmodellens brukerveiledning.

Ikke nødvendig:  Enkle modeller som brukes til "screening" eller til dimensjonering av utslippsforhold trenger ikke meteorologiske inngangsdata fordi de brukes til å beregne maksimale konsentrasjoner. 

Mulige kilder for meteorologiske inngangsdata:

Ordbok fra miljøstatus.no:

 

Behov for meteorologiske inngangsdata for hver modell: 

AERMOD

-Observasjoner:

Variabler:

 • Vindhastighet (målinger mellom 7 zo og 100 meter – hvor zo er overflatens tilnærmede høyde) vindretning og temperatur for omgivelsene
 • Observert skydekke. Imidlertid, om skydekket ikke er tilgjengelig (dvs fra et overvåkingsprogram på stedet), kan det erstattes av to vertikale målinger av temperatur (vanligvis ved 2 og 10 meter), og en måling av solstråling
 • En full undersøkelse av luften i øvre luftlag. Radiosonde Database Access website (http://raob.fsl.noaa.gov/)

Valgfritt:

 • Solstråling, netto stråling, profil av vertikal turbulens, profil av sidelengs turbulens

Annen data:

 • Griddata med terrengets høydenivåer: Digital Elevation Model (USGS)
 • Breddegrad, lengdegrad, tidssone, instrumentterskel for vindhastighet i hvert datasett

AirQUIS  

-Observasjoner: Overvåkingsstasjoner (en eller flere stasjoner):
Variabler:

 • Vindhastighet, vindretning, temperatur, temperaturforskjeller (delta T) mellom overflate og høyere nivåer (ofte tilgjengelig ved 2 meter og 25 meter)
 • Om delta T mangler, kan det bli beregnet ved å definere ulik stabilitet basert på vind, temperatur og skydekke.

Modell:

 • MM5, britisk fellesmodell, TAPM 

CadnaA  

Ikke nødvendig 

CALPUFF

-Observasjoner (innlesning til CALMET):

 • Overflatedata-filer (CD144-format), timeobservasjoner av: vindhastighet, vindretning, temperatur, skydekke, takhøyde, overflatetrykk, relativ fuktighet.
 • Nedbørsdata per time: nedbørsrate, typekode for nedbør.
 • Øvre luftdata (TD-6201-format), to ganger daglig vertikale profiler: vindhastighet, vindretning, temperatur, trykk, høyde.
 • Observasjoner av overvann (valgfritt): Temperaturforskjell i luft-hav, lufttemperatur, relativ fuktighet, høyde på blandet overvann, vindhastighet, vindretning, høyde på overvannstemperatur over og under blandingshøyde.

Geofysisk data (innlesning til CALMET):

 • Terrenghøyder
 • Kategorier for land
 • Overflatens ujevnhetslengde (valgfritt)
 • Albedo (valgfritt)
 • Bowenforholdet (valgfritt)
 • Jordbunnens varmestrøm (valgfritt)
 • Menneskeskapt varmestrøm (valgfritt)
 • Indeks for vegetativ løvverksområde (valgfritt)

-Modeller (valgfri innlesning til CALMET):

 • MM5 vindfeltprognoser kan bli benyttet som innlesning til CALMET
 • CSUMM (simulerer mesoskala luftstrøm som oppstår fra ulik oppvarming av overflaten og effekter fra terrenget) 

CONCX  

Observasjoner:

 • Vindhastighetsdata: høyde på vindobservasjon, gjennomsnittlig vindhastighet for hver vindklasse.
 • Blandingshøyde
 • Våtfjerningsfaktorer
 • Vindprofileksponenter: ustabile, naturlige, lysstabile
 • Spredningsfaktorer  

SCREEN3

 • Stabilitetsklasser
 • Vindstyrke for hver stabilitetsklasse

SIMAIR

-Observasjoner:

 • Tilgjengelige målinger fra synoptiske og automatiske stasjoner, radar og satellitter er analysert.

-Modell:

 • HIRLAM værvarslingsmodell
 • MATCH-modell for atmosfærisk transport og kjemi 

 TAPM

Variabler:

 • Synoptiske meteorologidata. (via CSIRO)

Valgfritt:

 • Sjøtemperatur (via CSIRO)

VLUFT

 • Begrenset betraktning av meteorologi
 • Ikke nødvendig