Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > SIMAIR

 

SIMAIR inngangsdata

Utslipp, meteorologi, og bakgrunnsinngangsdata for SIMAIR: 

Utslipp

 • EMEP 50 x 50 km2 inventar: NOx, PM.
 • Sjøsaltpartikler (SMHI)
 • Utslippsdata fra svensk miljødatabase (SMED; http://www.smed.se), på et 1 x 1 km2.
  • Vegkoordinater, hensiktsmessig vegklasser, fartsgren, antall vegbaner og vegbredde.
  • Utslippsfaktorer for eksosdelen av PM10-utslipp er kalkulert med ARTEMIS (http://www.trl.co.uk/artemis).
  • En delvis empirisk modell er benyttet for delen som ikke er eksos.
 • Boligoppvarming

Meteorologi

-Observasjoner:  

 • Tilgjengelige målinger fra synoptiske og automatiske stasjoner, radar og satellitter er analysert.

-Modell:

 • HIRLAM værvarslingsmodell
 • MATCH-modell for atmosfærisk transport og kjemi 

Bakgrunn

 Ikke nødvendig.