Skip Navigation LinksModLUFT > Kildebidrag > Tunneler

Kildebidrag Tunneler

I en vegtunnel vil utslipp fra trafikken i tunnelen oppkonsentreres. Dette fører til at konsentrasjonene av forurensningskomponenter inne i tunnelen  som svevestøv, karbonmonoksid og nitrogendioksid kan bli høye. Avhengig av tunnelens utforming, lengde og trafikkmengde kan det være nødvendig å installere vifter i tunnelen for å sikre at vegdirektoratets krav til tunnelatmosfære er overholdt. Kravene er gitt i Vegdirektoratets Håndbok 021. Utenfor tunnelmunningen vil kravene til uteluft være overskredet. Modeller som beskriver spredning av utslipp fra tunnelmunninger benyttes da for å kartlegge omfanget av overskridelsene. 

Modell

Utslippsdata 

Meteorologi data 

Bakgrunnskonsentrasjoner

AirQUIS

Linje/Trafikk

Målinger, Modell

Ikke nødvendig

TUNALL

Linje/Trafikk

Modell

Ikke nødvendig

GRAL

Linje/Trafikk

Modell

Ikke nødvendig

WinMISKAM

Linje/Trafikk

Modell

Ikke nødvendig

"Ikke nødvendig" betyr at data er forhåndsdefinert i modellen.

____________________________________________________________________