Skip Navigation LinksModLUFT > Kildebidrag > Industri > Utslippstillatelser Industri

Fremgangsmåte å beregne skorsteinshøyde

Lenke til komplett tekst (rapport) i veileder ligger nedenfor. Veileder for beregning av skorsteinshøyde er gitt i form av en stegvis prosedyre. Utdrag av veilederen etter forskjellige temaer ligger til høyre, Den stegvise prosedyren ligger under fanen ”Dimensjonering av skorsteinshøyde”.
Kilde: Veileder. Beregning av skorsteinshøyde