Skip Navigation LinksModLUFT > Kildebidrag > Trafikk

Kildebidrag Trafikk

Kravene for trafikk er gitt i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), hvorav §7-3 forklarer ansvar og §7-6 viser grenseverdier.

Denne tabellen viser  tilgjengelige modeller anbefalt for beregning av forurensning fra biltrafikk. 

Modell

Utslippsdata 

Meteorologi data 

Bakgrunnskonsentrasjoner

AERMOD

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Målinger

Tidsserie/målinger

AirQUIS  Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri Målinger, Modell   Tidsserie/målinger, Modell

CadnaA

Linje/Trafikk

Målinger

Ikke nødvendig

CALPUFF

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Modell 

Ikke nødvendig

"Ikke nødvendig" betyr at data er forhåndsdefinert i modellen.