Velkommen til ModLUFT 

Nasjonalt informasjonssenter for modellering av luftkvalitet 

 

Oslo
ModLUFT er en ny nettbasert veileder til bruk av modeller ved kartlegging av lokal luftforurensning. Nettsiden ModLUFT skal veilede kommuner, industribedrifter, veimyndigheter og konsulenter i bruk av modeller til ulike oppgaver knyttet til luftforurensning. Kommuner og veimyndigheter har sammen med industribedrifter og andre lokale forurensere viktige oppgaver og ansvar i forhold til forvaltningen av lokal luftkvalitet. 

I byene er det et stort behov for å gjøre avanserte modellberegninger for å kartlegge luftforurensninger med sikte på å gjennomføre målrettede tiltak for å forbedre situasjonen, og for å kunne informere befolkningen.  

ModLUFT gir råd og informasjon med sikte på å hjelpe myndighetsutøvere og andre ansvarlige i å utføre viktige oppgaver i henhold til norsk regelverk for lokal luftkvalitet. Interesseorganisasjoner og andre interesserte som har behov for fordypning i metodikken bak luftforurensningsutredninger vil også ha nytte av den nye nettsiden.  

ModLUFTsidene er rettet mot:

  • Miljøansvarlige i kommunene som trenger kunnskap om slike verktøy for å bedømme omfanget av luftkvalitetsproblemer i sine myndighetsområder

  • Konsulenter som bruker modeller for å bistå industri og myndigheter i forskjellige miljøanalyser

  • Interesseorganisasjoner som ønsker utdypning av sine kunnskaper om metodene bak miljøutredninger

Denne nettsiden vil etter hvert utvikles med flere moduler spesielt når det gjelder sider om VARSLING OG TILTAK.


 ModLUFT sidene er bare et informasjonssenter med mulig eksempler for veiledning; sidene skal ikke nødvendigvis brukes som et referansesenter. 

                  
ModLUFT er en underside av luftkvalitet.info og sidene er utviklet av NILU
Spørsmål og kommentarer til ModLUFT sidene tilsendes: ModLUFT@nilu.no