Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt
 

Oversikt over spredningsmodeller

Nedenfor er det gitt en oversikt over noen spredningsmodeller. Tabellen viser anbefalte anvendelsesområder for hver modell. Tabellen inneholder også informasjon om nødvendige inngangsdata: Utslippsdata, meteorologidata og bakgrunnskonsentrasjoner.

Forslag om ytterlige modeller til tabellen kan sendes til modluft@nilu.noAnbefalt Anvendelse

Modell

Utslippsdata 

Meteorologi data 

Bakgrunnskonsentrasjoner

Planlegging, Tillatelser, Tiltak 

AERMOD

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Målinger

Tidsserie/målinger

Planlegging, Varsling, Tiltak

AirQUIS

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Målinger, Modell   

Tidsserie/målinger, Modell

Planlegging, Tillatelser

CadnaA

Linje/Trafikk

Målinger

Ikke nødvendig

Tillatelser  

CALPUFF

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Modell 

Ikke nødvendig

Tillatelser

CONCX

Punkt/Industri

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Tillatelser

GRAL Linje/Trafikk

Modell 

Ikke nødvendig

Tillatelser

SCREEN3

Punkt/Industri, Areal

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Planlegging, Varsling, Tiltak  

SIMAIR   

Areal/Grid

Modell

Nested Modell

Planlegging, Varsling, Tiltak  

TAPM

Areal/Grid,Punkt/Industri

Modell

Tidsserie/målinger

 

Tillatelser

TUNALL Linje/Trafikk Modell  Ikke nødvendig

Planlegging

VLUFT

Linje/Trafikk

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Tillatelser

WinMISKAM Linje/Trafikk Modell Ikke nødvendig

"Ikke nødvendig" betyr at data er forhåndsdefinert i modellen.