Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > AERMOD

AERMOD

Hvilken type modell? 

En kontinuerlig røykskymodell basert på turbulensstruktur og skaleringsmetoder i planetarisk grenselag, inkludert håndtering av kilder, både på overflaten og høyereliggende lag, med både enkelt og sammensatt topografi. AERMOD inkluderer også PRIME (Plume Rise Model Forbedringer), en algoritme for å simulere effekten av bygninger.   

På hvilke områder kan den brukes? 

Lokal og regional skala (< 50 km) med et system for håndtering av ulike luftkvalitetskrav fastsatt av myndigheter. Den kan brukes både utenfor og i byområder med både enkel og sammensatt topografi.
Standard AERMOD modellresultat for høyeste PM10 konsentrasjoner
Hvilke inngangsdata trenger denne modellen? 

  • Utslipp 
  • Meteorologi: modellen bruker meteorologidata fra bakken og øvre luftlag. Meteorologi kommer fra en data pre-prosessor (AERMET) som beregner de atmosfæriske parametre som er nødvendig for spredningsmodellen. 
  • Topografi: modellen inkluderer en terreng pre-prosessor (AERMAP) for å forsyne modellen med en fysisk forbindelse mellom egenskaper i terrenget og røykskyens oppførsel. 
  • Data for arealbruk og arealdekning 
Data brukt som input bør inneholde en adekvat grad av representativitet for å forsikre at meteorologiske parametre brukt av spredningsmodellen er representative for kildeområdet. Spesifiserte meteorologi, utslipp, og bakgrunn -inngangsdata for AERMOD finnes her

Hva er resultatene fra modellen? 

AERMOD-resultater er hyppighetsfordeling av timedata for konsentrasjon. 

Begrensninger: på hvilke områder skal den IKKE brukes?

AERMOD er en kontinuerlig, rettlinjet røykskymodell: (i) forutsetter ensartet atmosfæriske forhold i området over hver time: (ii) begrenset til vurdering av virkninger på kort avstand (opptil 50 km ). Passer for kontinuerlige utslipp og bør ikke anvendes for uhellsutslipp eller varsling. Viser ikke omdannelser av forskjellige forurensende fotokjemiske stoffer (for eksempel ozon).

  

Web-referanse til modellen:
http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_prefrec.htm#aermod

Utviklet av: