Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > CALPUFF

 

CALPUFF

Hvilken type modell? 

CALPUFF er en flerlags, flerkomponents, ikke-kontinuerlig Langrangsk puff transport- og spredningsmodell som simulerer effektene av tids- og romvariasjon av meteorologiske forhold på transport, omforming og fjerning av forurensning. 

På hvilke områder kan den brukes:

  • Langtransport (fra 50 til flere hundre km) av utslipp fra punkt-, mengde-, område- og linjekilder.
  • Virkning på nærområder
  • Reguleringsanvendelse  
  • Varslingsanvendelse  
  • Synlige virkninger
  • Modellering av dannelse av sekundær forurensning og svevestøv  
  • Studier av kildereseptorer  

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

  • Meteorologi: CALMET er en diagnostisk meteorologisk modell som brukes for å kjøre CALPUFF. CALMET kan bruke observasjonsdata og/eller 3-D utgangsdata fra numeriske prognosemodeller (for eksempel WRF).
  •  Luftforurensning: Punktkilder, arealkilder, mengdekilder, linjekilder.
  •  Griddata fra terreng og areal.  

Data brukt som input bør inneholde en adekvat grad av representativitet for å forsikre at meteorologiske parametre brukt av spredningsmodellen er representative for kildeområdet. Spesifisert meteorologi, utslipp, og bakgrunns-inngangsdata for CALPUFF finnes her.

Hva er resultatene fra modellen?

CALPUFF resultater er timebaserte konsentrasjonstidserier.

Begrensninger: på hvilke områder skal den IKKE brukes?

CALPUFF er anbefalt for transportdistanser på 200 km eller mindre. For karakterisering av transport over 200 til 300 km skal CALPUFF brukes med forsiktighet. CALPUFF er anbefalt for avstander for kildereseptorer på mer enn 50 km, men den kan også brukes for kortere transportdistanser. 

Hvordan vil modellen respondere på "dårlige" eller manglende inngangsdata?

Data brukt som input bør inneholde en adekvat grad av representativitet for å forsikre at meteorologiske parametre brukt av spredningsmodellen er representative for kildeområdet. 

Krav til datamaskin:

PC: Kjøres under MS Windows 
CPU tid: rask (sekunder for en times kjøring av met. data

Web-referanse til modellen: http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_prefrec.htm#calpuff

Utviklet av US-EPA: