Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > GRAL

GRAL

Hvilken type modell?

Modellen GRAL er en kobling av en Eulersk vindfeltmodell og en Lagranske partikkelspredningsmodell. Størrelsen på modellområde kan være fra 100 m opp til 50 km. Modellen har spesielle algoritmer for situasjoner med svak vind, og en spesiell algoritme for tunnelmunninger. 

På hvilke områder kan dette brukes?

Modellen kan beregne spredning fra linjekilder, punktkilder, arealkilder og tunnelmunninger, både for flatt og komplekst (by) terreng. Beregninger kan utføres for avstander fra 1 m opp til 50 km fra utslippet.

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

GRAL har ulike meteorologiske opsjoner. Den kan kjøres med tidsserier av meteorologiske observasjoner og med statistisk fordeling av vindretning, vindstyrke og stabilitet. En integrert mesoskalamodell beregner vindfeltene i modellen.  

Utslippsdataene må beskrive utslippsrate, fysisk utforming av utslippskilden og temperaturdifferansen mellom utslippskilden og omgivende luft.

Modellen må ha terrengdata samt bakkedata i Corine-format.  

Hva er resultatene fra modellen?

Modellen produserer tredimensjonale felter for vind og temperatur og todimensjonale felter for konsentrasjoner. I tillegg kan det beregnes konsentrasjoner i brukerdefinerte punkter. Tidsoppløsning for resultatene er fra 10 minutter til en time. Romlig oppløsning er fra 1 m og oppover.  

Begrensninger: På hvilke områder skal modellen IKKE brukes? 

Modellen kan ikke beregne reaktive komponenter. Den kan heller ikke beregne spredning av tung gass. Dersom modellen brukes til å beregne spredning fra vegtunneler bør NOX og NO2 beregnes hver for seg, og deretter bør resultatet justeres for titrering fra ozon.

Web-referanse til modellen:

http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11023486/19222537/


Utviklet av Das Land Steiermark: