Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > SCREEN3


SCREEN3

Hvilken type modell?  

SCREEN3 er en gaussisk røyksky modell for enkelte kilder som gir maksimale konsentrasjoner i bakkenivå for punkt-, område-, fakkel- og volumkilder. I tillegg kan det beregnes konsentrasjoner i turbulenssoner og konsentrasjoner forårsaket av inversjon og tåke ved en kystlinje. SCREEN3 undersøker en hel rekke meteorologiske forhold basert på stabilitetsklasser og vindhastigheter for å finne maksimal belastning av utslippet.

Hvilke områder kan den brukes for?

  • Analyser av luftkvalitetsmodellering for enkelte kilder
  • Screening eller grove kartleggingsstudier
  • Anbefalt for stasjonære kilder  

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

  • Utslipp. Legges inn i enheter av gram pr. sekund eller g/m2/s for arealkilder.
  • Punktkilder: Karakteristikker for piper (høyde, diameter, strømningshastighet på gass eller gjennomstrømningshastighet og gasstemperatur.  
  • Arealkilder: Utslippshøyde, dimensjoner på det rektangulære området.  
  • Volumkilder: Utslippshøyde, volum.  
  • Reseptorhøyde over bakken.     

Spesifiserte meteorologi-, utslipps-, og bakgrunns- inngangsdata for SCREEN3 finnes her.

Hva er resultatene fra modellen?

SCREEN3 gir maksimale konsentrasjoner på bakkenivå for punkt-, område-, fakkel- og volumkilder.  

Begrensninger: på hvilke områder skal den IKKE brukes?

SCREEN3 er en enkeltkildemodell. Den er ikke en modell for flere kilder. Ikke desto mindre kan virkningen fra en kjøring av enkeltkildemodell summeres opp til et konservativt estimat av virkning fra flere kilder. I noen situasjoner kan kildekonfigurasjonen være for kompleks til å bruke et så enkelt verktøy som SCREEN3. Den må brukes med forsiktighet for sesong- eller årlige resultater eller gjennomsnitt for lengre perioder.  SCREEN3 er ikke anbefalt for varsling og planlegging.

http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_screening.htm#screen3


Utviklet av US-EPA: