Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > TUNALL

TUNALL

Hvilken type modell?

Modellen TUNALL er en kombinasjon av en jetfasemodell og en stasjonær gaussisk spredningsmodell. Overgang fra jetfase til spredning med vind er forenklet.

På hvilke områder kan dette brukes?

Modellen brukes til å beregne maksimale timemiddelkonsentrasjoner som funksjon av avstand fra en tunnelmunning fra 0 m til 500 m fra munningen

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

Konsentrasjon av forurensning i munningen av tunnelen, horisontal lufthastighet ut av munningen, areal av tunnelåpningen og høyde av tunnelåpning fra vegbane til tak. 

Hva er resultatene fra modellen?

Maksimal timemiddelkonsentrasjon i bakkenivå som funksjon av avstand fra tunnelåpningen. 

Hva er begrensningene, i betydningen hva du IKKE skal bruke denne til?

Modellen kan bare brukes for tunneler. Modellen er testet (med gode resultater) for trafikkhastighet på 70 km/h.

Web-referanse til modellen:

http://www.luftkvalitet.info/ModLUFT/Kildebidrag/tunnel_apps/VH021vA.aspx


Utviklet av: