Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > WinMISKAM

WinMISKAM

Hvilken type modell?

Miskam er en tredimensjonal ikke-hydrostatisk vind- og spredningsmodell for mikroskala. WinMISKAM er MISKAM kompilert for bruk under Windows.

På hvilke områder kan dette brukes?

Modellen benyttes for spredning på lokal skala, rundt enkeltbygninger eller for bykvartaler. 

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

Modellen må ha nøyaktig tredimensjonal beskrivelse av bygninger i modellområdet. Vind- og spredningsfeltene i modellområdet løses av modellen på bakgrunn av angitte randbetingelser for vindretning og vindstyrke utenfor  modellområdet. Disse dataene kan baseres på observasjoner. Plassering og intensitet av utslipp i modellområdet må spesifiseres av brukeren. 

Hva er resultatene fra modellen?

Modellen produserer tidsserier for konsentrasjonsfelter, og inneholder en modul for statistisk bearbeiding av tidsseriene. 

Hva er begrensningene, i betydningen hva du IKKE skal bruke denne til?

Modellen beregner spredning av ikke-reaktive komponenter.  Den er beregnet anvendt for mikroskala (under 1 km) og bør ikke brukes dersom betydelig belastning fra de simulerte utslippene kan forekomme ut over denne avstanden. 

Web-referanse til modellen:

http://www.lohmeyer.de/en/content/software-sales-distribution/product-overview/winmiskam


Utviklet av Lohmeyer Consulting Engineers: