Skip Navigation LinksModLUFT > Tiltak

Tiltak 

Denne tabellen viser anbefalte modeller for tiltaksberegninger og behov for nødvendige data: 

Modell

Utslippsdata 

Meteorologi data 

Bakgrunnskonsentrasjoner

AERMOD

Linje/trafikk, arealdata i grid, punkt/industri

Målinger

Tidsserie/målinger

AirQUIS

Linje/trafikk, arealdata i grid, punkt/industri

Målinger, Modell   

Tidsserie/målinger, modell

SIMAIR   

Arealdata i grid

Modell

Nestet modell

TAPM

Arealdata i grid,punkt/industri

Modell

Tidsserie/målinger