Skip Navigation LinksModLUFT > Varsling

Varsling

 Denne tabellen viser tilgjengelige modeller anbefalt for varsling av luftkvaltitet og behov for nødvendige data: 

Modell

Utslippsdata 

Meteorologi data 

Bakgrunnskonsentrasjoner

AirQUIS

Linje/trafikk, arealdata i grid, punkt/industri

Modell

Tidsserie/målinger, modell

SIMAIR

Arealdata i grid

Modell

Modell

TAPM

Arealdata i grid, punkt/industri

Modell

Tidsserie/målinger/modell