Historiske data


  Her finner du en grafisk oversikt over PM10, PM2,5 og NO2 målinger for norske byer de siste årene.For å få tilgang til måledata må du være registert bruker. Les her for mer informasjon.
<< tilbake til forsiden
 
 
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.