Varsling

Vår nettside www.luftkvalitet.info har tidligere tilbudt varsling av luftkvalitet på epost og SMS. Denne tjenesten opphørte 1. juni 2018. Listen over dem som mottok epost og SMS har blitt slettet fra våre databaser etter avtale med Statens Vegvesen og Miljødirektoratet. .

 

Det lanseres en ny varslingstjeneste 1. november 2018. Tjenesten blir tilgjengelig på nettsidene til http://www.miljostatus.no/. Nettsidene skal kunne leses på smarttelefon, nettbrett og PC/Mac.

Dersom du ønsker å få informasjon angående den nye varslingstjenesten kan du registrere din epostadresse her, eller lese oppdatert informasjon på følgende nettside: http://www.miljodirektoratet.no/luftkvalitet-varsling.


 

<< tilbake til forsiden
 
 
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene