Varsling

,Varslingen på siden luftkvalitet.info som ga varsler til 13 norske byer og tettsteder opphørte 1. juni 2018. Listen over dem som mottok sms og epost har blitt slettet etter avtale med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Miljødirektoratet.

 

I løpet av vintersesongen 2018/2019 vil en første versjon av en ny varslingstjeneste for lokal luftkvalitet bli åpent tilgjengelig for alle. Tjenesten vil inneholde luftkvalitetsvarsler for hele landet, og skal kunne leses på smarttelefon, nettbrett og PC/Mac. Det vil dessverre ikke bli mulig å abonnere på tjenesten ved sms og epost i den første beta-versjonen.

Mer informasjon om den nye varslingstjenesten for luftkvalitet finnes her.

For Oslo: Inntil videre er varsel for Oslo tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider.

For Sarpsborg: Sarpsborg kommune utarbeider ikke daglige luftkvalitetsvarsler vintersesongen 2018-2019. Dersom det skulle oppstå langvarige episoder med redusert luftkvalitet for større områder i kommunen, vil varsel og informasjon om disse legges på denne nettsiden.

For Bergen Inntil videre er varsel for Bergen tilgjengelig på Bergen kommunes nettsider.


<< tilbake til forsiden
 
 
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene