LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Forurensningsnivå

Det er fastsatt varslingsklasser i forhold til konsentrasjonene av stoffene i lufta. Les mer om varslingsklassene for de ulike komponentene og helserisiko knyttet til varslingsklassene her


Ved bruk av Internet Explorer 10 vises ikke kartet. Vi jobber med å løse dette. Benytt for eksempel nettleseren Chrome eller Firefox for å få opp kartet.


Luftforurensning
Svært mye
Mye
Noe
Lite
Ingen data

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Presse/media
Her finnes informasjon for presse/media.
Meldingstjenester
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold