LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvaliteten i Norge

Klikk på symbolene i kartet for å se detaljer. Byer og stasjoner med lokal forurensning er markert med sirkler, mens regionale bakgrunnsstasjoner er markert med trekanter.
Klikk på ikonet med "i" under kartet for å se mer om helsevirkninger.

Alle målinger på luftkvalitet vises i vintertid. For å få riktig tid, legg til en time.
Luftforurensning
Svært mye
Mye
Noe
Lite
Ingen data

Luftkvalitet
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Presse/media
Her finnes informasjon for presse/media.
Meldingstjenester
Motta varsel for luftkvalitet på e-post og SMS.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold