LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Målt luftkvalitet


Stavanger

Statens vegvesen Region vest og Stavanger kommune samarbeider om å måle luftforurensningen i Stavanger og formidle informasjon om denne.

Varslet gir befolkningen informasjon om luftkvaliteten og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper

Last ned data

Dersom du ønsker å laste ned måledata manuelt må du opprettes som bruker. Hvis du ønsker tilgang på måledata så send en mail til luftkvalitet.info@nilu.no.

Data kan også lastes ned via APIet https://api.nilu.no/docs/

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold