LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsdata


StasjonBySisteTid Se alle
2,30 22.01.2019 03:00 Se graf
2,01 22.01.2019 03:00 Se graf
3,77 22.01.2019 03:00 Se graf
28,07 21.01.2019 16:00 Se graf
3,97 22.01.2019 03:00 Se graf

Bergen

Bergen kommune v/Helsevernenheten og Statens vegvesen, distrikt Hordaland samarbeider om å måle luftforurensningen i Bergen sentrum og formidle informasjon om denne.

Formålet er å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper.

Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Varsling
Ny varslingstjeneste for luftkvalitet
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold