LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Hansjordnesbukta: 19,69 Hansjordnesbukta: 17,49 Hansjordnesbukta: 15,29 Hansjordnesbukta: 20,24 Hansjordnesbukta: 18,26 Hansjordnesbukta: 17,38 Hansjordnesbukta: 14,08 Hansjordnesbukta: 12,32 Hansjordnesbukta: 12,76 Hansjordnesbukta: 12,21 Hansjordnesbukta: 8,25 Hansjordnesbukta: 8,58 Hansjordnesbukta: 20,46 Hansjordnesbukta: 30,69 Hansjordnesbukta: 28,71 Hansjordnesbukta: 26,95 Hansjordnesbukta: 30,36 Hansjordnesbukta: 32,89 Hansjordnesbukta: 24,86 Hansjordnesbukta: 22,99 Hansjordnesbukta: 24,97 Hansjordnesbukta: 22,66 Hansjordnesbukta: 27,5 Hansjordnesbukta: 28,82

Hansjordnesbukta

Dette er en veinær målestasjon der innholdet i lufta av NOx, PM10 og PM2.5 måles.

Tekniske spørsmål og beskjed om manglende data kan meldes her.
.
Status: Stasjonen er i drift.
Eiet av: Tromsø kommune

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold