LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER
Vis/skjul tegnforklaring
Svanvik: -0,5535884058 Svanvik: -0,5535884058 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,5535884058 Svanvik: -0,5535884058 Svanvik: -0,2767942029 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,5535884058 Svanvik: -0,2767942029 Svanvik: 0 Svanvik: -0,2767942029 Svanvik: -0,2767942029 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -2,4911478261 Svanvik: -1,1071768116 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,5535884058 Svanvik: -0,8303826087 Svanvik: -0,8303826087

Svanvik

Svanvik ligger 8 km vest for smelteverket i Nikel i Russland. Stasjonen måler SO2 i luft, tungmetaller i luft og nedbør samt meteorologi. Konsentrasjonene av SO2 er vanligvis lave (nær bakgrunnsnivå). Kun når vinden bringer røyken fra smelteverket i Russland vestover måles det forhøyede og svært kortvarige konsentrasjoner. Målingene er finansiert av Miljødirektoratet.
Status: Stasjonen er i normal drift
Eiet av: NILU (målinger på oppdrag fra Miljødirektoratet)

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold