LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsindikator

Luftkvaliteten nåSiste døgnmiddel
KomponentTidVerdiDatoVerdiEnhet
NO2 05:00 9,4 16.06.2019 9,8 µg/m³
PM10 05:00 10,7 16.06.2019 12 µg/m³
PM2.5 05:00 6,1 16.06.2019 7,9 µg/m³

Vigernes

Vegnær målestasjon ved RV22 ved Vigernes. Det måles NO2 og svevestøv PM10 og PM2,5.
Status: Stasjonen er i normal drift
Eiet av: Statens vegvesen

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold