LUFTKVALITETEN NÅ VARSLET LUFTKVALITET OVERSKRIDELSER

Luftkvalitetsindikator

Luftkvaliteten nåSiste døgnmiddel
KomponentTidVerdiDatoVerdiEnhet
PM2.5 03:00 -0,3 17.02.2019 4,7 µg/m³
NO2 03:00 15,8 17.02.2019 32,4 µg/m³
PM10 03:00 2,3 17.02.2019 9,1 µg/m³

Rv 4, Aker sykehus

Ved Rv4 nær Aker Sykehus og Sinsenkrysset. Måler:
- Svevestøv (PM10 og PM2,5)
- Nitrogenoksider (NOx)
Samtlige parametre måles og rapporteres kontinuerlig online.
Fra og med 2014 er stasjonen i drift hele året.
Status: Stasjonen er i normal drift.
Eiet av: Statens vegvesen

Aktuelle rapporter


Tiltaksutredning mot svevestøv i Ålesund
januar 24, 2018
Strengere krav til luftkvaliteten
januar 05, 2016
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.
Helseeffekter
Forurensning kan skape negative helseeffekter, spesielt hos sårbare grupper.

Miljødirektoratet Statens vegvesen Nilu Luftkvalitet.info er utviklet og driftes av NILU, Norsk institutt for luftforskning.
NILU er også ansvarlig for kvalitetssikring av måledata og faglig innhold