Informasjon om luftkvalitet i Norge

Luftkvalitet i Norge

Offentlig tjeneste levert av Luftsamarbeidet

På Luftkvalitet i Norge får du varsling av luftkvaliteten i dag og i morgen, for alle landets kommuner. I tillegg til generell informasjon om luftforurensning.

Måledata for luftkvalitet

Tjeneste levert av NILU - Norsk institutt for luftforskning

Tjenesten viser måledata for luftkvalitet, inkludert luftkvalitetsindeks, overskridelser, visning og nedlastning av historiske luftkvalitetsdata.

Om målinger av luftkvalitet i Norge

Miljødirektoratet og Statens vegvesen samarbeider med flere statlige etater, gjennom Luftsamarbeidet, for å levere gode tjenester om luftkvalitet. Nettstedet Luftkvalitet i Norge er laget for hele landets befolkning.

Luftsamarbeidet består av Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Luftkvalitet.info var en informasjonsnettside om lokal luftkvalitet fra Miljødirektoratet, Statens vegvesen og NILU. Den er lagt ned.

Luftsamarbeidet har flere tjenester, blant annet: