Luftkvalitet.info er lagt ned

Informasjon om luftkvalitet i Norge finner du nå her:

Luftkvalitet i Norge

Offentlig tjeneste levert av Luftsamarbeidet

På Luftkvalitet i Norge får du varsling av luftkvaliteten i dag og i morgen, for alle landets kommuner. I tillegg til generell informasjon om luftforurensning.

Måledata for luftkvalitet

Tjeneste levert av NILU - Norsk institutt for luftforskning

En ny tjeneste som viser måledata for luftkvalitet, inkludert luftkvalitetsindeks, overskridelser, visning og nedlastning av historiske luftkvalitetsdata.

Om målinger av luftkvalitet i Norge

Luftkvalitet.info var en informasjonsnettside om lokal luftkvalitet fra Miljødirektoratet, Statens vegvesen og NILU.

Miljødirektoratet og Statens vegvesen samarbeider nå med flere statlige etater, gjennom Luftsamarbeidet, for å levere gode tjenester om luftkvalitet. Nettstedet Luftkvalitet i Norge er laget for hele landets befolkning.

Luftsamarbeidet består av Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Luftsamarbeidet har flere tjenester, blant annet: